☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

FF001

Budapest
13, Palace de la Bourse, Paris 12.
Date: [Before 1976]
Language: Hungarian
Repository: Library Ferenc Fejtő, Fehérvárcsurgó
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (18-01-2018)
Folio number: 1

Kedves Fejtő Ferenc!

Bocsáss meg, hogy ismeretlenül segítségért fordulok Önhöz. Akadémiai megbízásból sajtó alá rendezem József Attila válogatott levelezésének kötetét. Ebben szerepel Önnek is levele a költőhöz. A kérésem az, hogy ennek közzétételét sziveskedjék engedélyezni.

Az Önök – egykori szerkesztőtársak – levelei képezik szinte kizárólagos dokumentumait a költő szerkesztői munkájáról alkotható képünknek. Ezért felbecsülhetetlen értékű minden darab. József Attila életének olyan szakaszárol vallanak, amikor közvetlen környezetének tapintata, türelme, vagy éppen hatékonynak bizonyolu erélye nélkül csupán önmagára hagyva, nem lett volna ereje utolsó nagy müvei megirására. Ezen dokumentumok egyikeaz Ön levele is. – Előzményeit Ignotus Pál levelei őrizték meg. /Ezek – természetesen – szintén szerepelnek a kötetben./ Ezekből kitünik, hogy az Ön levelében is emlitettkéziratok leadását már több izben kérte a költőtől Ignotus Pál. Továbbá az is, hogy a szerkesztőségi megbeszéléseket már nem első izben mulasztotta el József Attila. – Így következne az Ön alábbi levele:


Annexe

Annex: FF002