☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

FF032

Budapest
Date: 13-06-1932
Language: Hungarian
Repository: Library Ferenc Fejtő, Fehérvárcsurgó
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (21-01-2018)
Folio number:

Kitartás!

Olvastam a Valóság-ot. Jó. Igaz ugyan hogy nem oly átfogó érdekü és érdekességü mint a 100% volt. De reméljük.-

Némely kifogásom azonban volna, természetsen vagy meghallgatja vagy nem. Az ilyesmit az ember ugy teszi meg, hogy nem annyira a hatást reméli, mint inkább könnyit magán, azzal, hogy lerögziti öket.

Hogy az emericánás menza igazgatója szereti-e hogy a kezét megcsókolják, nem tudom. De ezt az-ha meglevö- ostobaságot, amit igazán csak vén falusi olébánosok kultiváltatnak az intézmény rovására irni legalább is rossz indulat.

Az Emericana nem anyagi erejére támaszkodva szerzi hiveit, mert ha Ön bövebben ismerné a kulisszatitkokat tudnia kellene, hogy ép ez az ifjuségi alakulat, soha intézményesen nem segélyezte a maga ifjuságát. A menza amit fenn tart, nem kifejezetten emericánás hanem a katolikus ifjuság étkeztetését szolgálja.

Hogy az emericánás szervezetek megmozditása mikor nem sikerült nem tudom, bár a 39. lapon azt állitja Ön.

Aztán az a Korunk Szava idézet. Az iróniát igazán könnyen észre veheti az ember. Csak hogy épp a Korunk Szava az, amely nem csak söt a legkevesebbet foglalkozik elvont valláserkölcsi dolgokkal, söt rádöbbenti a katolikus értelmiségetkötelességeire. Ami az ö rendi állam elképzelését illeti, én sem tartom helyesnek: osztályelnyomás helyébe rendi elnyomás, egy kutya. De legalább elképzelés, nem olyan rohadás és programmtalanság ami jellemzi az egész u.n. középtábort.-

És aztán hogy mi emericánások mit itélünk el és mit másolunk szolgai módon? Hát elöször is nem lehet mindent egy kalap alá vonni. Kevesen tudják, hogy a tavalyi katolikus diák kongresszuson ép egy emericánás corporátió volt az, amely követelte, hogy döntsék el: vajjon a szociális kérdést rendörkarddal, vagy kenyérkosárral oldják e meg. Ugyanez foglalkozott tavaly előadások hosszu sorában a kialakuló uj orosz élettel. Ugyanez szögezte le álláspontját az egyházi birtoko felosztása mellett jól felfogott katolikus szempontból. Mondom nem lehet mindent egy kalap alá vonni, annál is inkább mert az emlékezetes szept. 1.-i megmozdulást is ugyanez a corprátio helyesnek, szükségesnek és tiszteletre méltónak itélte meg.

Nagyon helytelen politikája a baloldalnak, ha elfogultságból az ”ifju katolicizmus” jószándékát tisztulási folyamatát kézlegyintéssel próbálja elintézni és avatag ateisztikus elvekkel kisérletezik, abban a Magyarországban ahol kialakult intelligens hivö lelkek és fejek vannak. Lehet, hogy nem fontos Önöknek az, hogy a másik oldalon lévö ugyanolyan tiszta szándéku táborral együtt keressék a jövö utját. Igy teszik azt amit jónak látnak. De ha sulyt fektetnek rá akkor ezeket a gazdasági elképzelésikalapjához nem tartozó sallangokat le kell nyesegetniök.

Ejnye és még valami. Még ott is valami tévedés van /35.oldal/ hogy a NDSZ, a Mefhosz és az Emericana intézik a diák segélyzési ügyeket, nem pedig a segélyzök. Aki egy kicsit is tisztában van a segélyezések rendszerével, tudja hogy a NDSZ a kormányzóné féle akciót egyedül bonyolitotta le, a Mefhosz állandó segélyekkel föleg a fövárostól állandó segélyezést folytat, de az Emericana semmiféle ilyen akciót intézményesen nem csinál mert arra anyagi alapja sincs, a menzát pedig az egész katolikus ifjuság számára tartja fenn. Hanem igenis a segélyzök azok amelyek a segélyeket osztják, illetve a diákszociális bizottság által osztják /elnöke Szandtner/.

Egyébként várom a legközelebbi számot és remélem, hogy még tartalmasabb lesz mint a mostani.

Üdvözli

Müller