☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

FF016

16, rue Augereau Paris 7.
Date: 13-01-1972
Language: Hungarian
Repository: Library Ferenc Fejtő, Fehérvárcsurgó
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (19-01-2018)
Folio number: 1

KEDVES BARÁTUNK!

Novemberi összejövetelünk sikere igazolta, hogy érdemes volt fáradozni és felkutatni uj helyiségünket s megtalálni hozzá a formát, amely lehetővé teszi baráti találkozóink fenntartását.

Örömmel hivunk meg a legközelebbi összejövetelünkre, amelyet

1972 január 20-án, csütörtökön este 7 és 11 óra között

tartunk meg az YMCA székház földszinti termében. 13, Ave. Raymond Poincaré, Paris 16., közvetlenül a Trocadero mellett.

Összejövetelünk ezuttal is programmal kezdődik. Mikszáth Antal barátunk, aki a Larousse szerkesztőségében a fizika fejlődését kiséri figyelemmel, és Szalay Lajos, Amerikában élő neves képzőművész és egyetemi tanár honfitársunk, aki néhány hónapja Párizsban tartózkodik, vállalkoztak arra, hogy párbeszéd formájában bemutatják a tudomány és müvészet mai kapcsolatát. A vita irányitását Hargittai Pál barátunk vállalta.

A programm körülbelül egy órát fog igénybe venni, negyed nyolctól negyed kilencig. Fél kilenckor térünk át – pohár bor és néhány jó hazai falat mellett – a közvetlen baráti eszmecserére.

Következésképpen barátaink előtt a következő választás áll: azoktól a barátainktól, akiket a programm érdekel, pontos megjelenést kérünk 7 órára. A többieket viszont, akiket a baráti találkozás, a közvetlen eszmecsere vonz, arra kérjük, hogy jöjjenek később, ugy fél kilenc tájban, s mint friss csapat, vegyék át a közvetlen baráti eszmecsere vezetését.

Miután nemcsak igéből élünk, hangsulyozottan kérjük, hogy a találkozók anyagi alapjához felajánlott hozzájárulásodat – 5-10 frank erejéig – ne feledd el a bejárat melletti dobozba helyezni.

Végül, hogy őstagjaink számára az elfutó időt megidézzük, megemlitjük, hogy tiz évvel ezelőtt, 1962 januárhában tartottuk meg első baráti összejövetelünket az Avenue de Villars egyik régi, azóta lebontott házában.

Szeretettel várnak:

Albrecht Dezső

Cserháti Lajos

Kolczonay Ervin

Lehoczky Gergely

Mikszáth Antal

Toldalagi Pál