☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

FF035

Családi Gyermekotthon VII. kerület Stefánia-út 29/b.
Date: 26-11-1935
Language: Hungarian
Repository: Library Ferenc Fejtő, Fehérvárcsurgó
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (21-01-2018)
Folio number: 1

Igen tisztelt Uram!

Megbeszélésünk értelmében mellékelve küldök egy névjegyzéket és 10-10 levelet. Legyen szives 1-1 példányt aláiratni/persze önmagát is beleértve/ az általam aláirt 1-1- példányt pedig az uraknak átadni. Az urak által aláirt leveleket legyen olyan jó lehető mielöbb hozzámjuttatni, hogy a további munkát a leggyorsabban folytathassam. Természetes, bélyegköltségeit köszönettel meg fogom tériteni. Még inkább megköszönöm azonban szives segitségét és remélem, hogy értékes munkálkodását a tagok javára és érdekében minél bőségesebben fogjuk igénybevehetni.

Ugyancsak kérem, legyen szives a megfésült programmot hozzám visszajuttatni. Ugy emlékszem, hogy ezt a kis fésülést Ön volt szives vállalni. Németh Andor igy mondotta nekem.

Az egyesület alakulási munkálatainak/ fejlődéséről állandóan és pontosan értesiteni fogom.

Öszinte nagyrabecsüléssel

Rádai Gyula