☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

AA047

5, rue Jeanne Robillon, Eaubonne, S. et O.
Date: 18-12-1958
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (12-08-2021)
Folio number: 1

Kedves Barátom,

Noha nyakig, sőt a fejem búbjáig benne vagyok ez ünnepek folytán igen sietőssé vált munkámban, sietek ezt megszakítani és sebten lekenni magának ezt a pár sort, hogy ezzel is megkíméljem a hasztalan időpocsékolástól, célt-tévesztett várakozástól.

Gara szuggesztióját: hogy kérjen meg engem lefordítani a novelláit, igazándiból nem tudom megérteni. Ha erre a fordítói munkára kedvem és érkezésem lett volna, nyilván magam ajánlottam volna fel idevágó készségemet. Ha nem tettem spontán, hát nyilván nem terem meg az ő ajánlására sem. Nem szabad elfeledniük, hogy fájdalom 76 éves megvagyok, fáradt és pihenésre vágyó. Ez annyira így van, hogy az utóbbi hét során egymás után mondtam le különböző kollaborációimról, az Annales politiques et littéraires-nél, amit Hachette ad ki, a Samedi Soir nevű hetilapnál, legutóbb a francia federalisták havi folyóiratánál, ahol 7 év óta vezettem a külpolitikai rovatot. Félév előtt az Aux Ecoutes-nál is demisszionáltam és csak az igazgatóság rendkívüli inszisztenciájának engedve törődtem belé, még egy ideig húzni az igát, de ez év végén itt is felmondok, mert mindenképpen elég, sőt sok volt már a munkából. Pedig itt eredeti írásról volt szó, ami sokkal könnyebb úgy, mint, fordítás. Ha a jövőben még marad kis erőm, időm, szeretném a magam emlékeit megírni, ha ugyan kerül még rá a sor. Gondolja még meg ezt is: vagy 40 év óta mindig csak német meg francia cikkeket írtam, hány ezret, isten a tudója. Lihegve szomjazok rá, valahára megint magamat írni, magam anyanyelvén.

De mert igen szeretnék a segítségére lenni és kihúzni valahogyan a tüskét a körme alatt, eltűnődtem és eszembe jutott, hogy amikor 12 év előtt itt egy irodalmi vállalat igazgatója voltam, egész sereg fordítóval volt dolgom, köztük olyannal is, aki magyarból fordított hivatásszerűen, franciára. Kikerestem a régi írásaimból néhány ilyen címet, amit alább megtalál. Ezek mind kitűnően megfelelnének a maga céljainak.

1. Paul REGNIER, 4 rue Bellanger, NEUILLY s. Seine. Régnier egy francia apa és magyar anya gyermeke. Az iskolai tanulmányait mind Budapesten végezte. Kitűnően beszél magyarul ma is. Utóbb francia állampolgárság mellett optált, francia külpolitikai szolgálatba lépett és a végén Caracas-ban volt főkonzul. Úgy tudom, most már nyugalomban van. Ő fordította, kitűnően, Móricz Zsiga nagy regényeit franciára, megjelentek Stock-nál. Ha nem tévedek Zilahy-t is ő fordította. Írjon neki az én nevemben, ez hasznára lesz az ügynek. Régnier öccse, magyar lett: Rényey Viktor név alatt, úgy tudom Svájcban él, legalább az utolsó levelét onnan kaptam. Akkor a svájci Adelsbodenben lakott. Viktor is egyként otthonos a két nyelv táján.

2. Igen melegen ajánlom Roger RICHARD urat, aki kitűnő francia író, számos darabját játssza a Radio. Richard magán dilgenciából tanult meg magyarul. Ő fordította le az EMBER TRAGÉDIÁJA-t, igen szépen. Nála is hivatkozhatik rám, jó ajánlás lesz. (Cím: Avenue des Chasseurs, Paris)

3. Esetleg írhatna Guy ARAGNY-nak, címe: 86 bould Flandrin, Pàris. Guy Aragny voltaképpen Arányi Miksa, a New-York biztosító pesti fiókja egykori igazgatójának unokája. Már itt született Párizsban, de úgy tudom, még tud magyarul. Az apja igen jó francia darabíró volt, a Grand Guignol neves házi szerzője. Jó barátom, de sajnos korán meghalt. A fiát, Guy-t láttam itt párszor, úgy tudom, kedvvel fordít, de nem vagyok már felőle egészen biztos.

4. Aztán itt van FEJTŐ Ferenc, aki több francia lapnak dolgozik, tehát nyilván jól tud írni franciául is. Címe: Boulevard Victor Hugo. 49 Neuilly-sur-Seine.

5. Talán megkérdezhetné Andersen Felíciát is, akinek utolsó címe nálam 166, Bld Montparnasse alatt szerepel. Ha Felícia nem, hát talán a testvér bátyja Georges lehetne magának segítségére. Úgy tudom, hogy ANDERSEN György vagy a Paris-Journal, vagy a Combat című napilapok egyikének belső munkatársa,

Ezekkel a címekkel tudnék szolgálni hamarjában. Legmelegebben az N° l és N° 2-t ajánlanám.

Ide mellékelek még aztán néhány lapkivágást. Kettő bizonyos pályadíjat hirdet meg, dollár, illetve svájci frank olyan díjakkal. A harmadik kivágásból azt látja, hogy egy Tüköry Tessa nevű honfitársunk regényét kihozta a hamburgi Zsolnay-Verlag. Végül a negyedik kivágásból megtudja, hogy egy Jó Mihály nevű honfitársunk felesége, a svájci Asconában 1000 frankos díjat nyert egyetlen költeményével.

Mindezt csak igen-igen sebtén. Örülnék, ha ennyi ujjmutatásom közül egyike-másikának hasznát is tudna látni.

Karácsonyi lelkes kívánságaim megismétlésével, kérem, adja igaz híve át kéz csókomat kedves feleségének, magát pedig barátsággal köszönti,

Adorján Andor

U. i. Még hozzá kellene tennem, már csak azért se tudnék neki állni a fordításnak, mert igen gyengül a látásom és a lehetőség legszűkebb keretében igen kell kímélnem a szemidegeimet.