☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

AA044

5, rue Jeanne Robillon, Eaubonne, S. et O.
Date: 05-12-1958
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (12-08-2021)
Folio number: 1

Drága Kollégám,

Megkaptam persze a két rendbéli szíves levelét, valamint a Garához intézett, de el nem küldött írását. Ez utóbbit illetőleg természetesen a kívánságához tartom magamat, senkinek meg nem mutatom, Garának se. Majd legközelebb vissza is származtatom, de egy ideig még itt tartom magamnál, újra átolvasandó, figyelmesebben, mint tudnám tenni most. Garának mindenesetre nyomban írok, mégpedig a maga által kívánt értelemben, hogy több energiára nógassa az öt novellát illetőleg. Meg hogy a fordító hölgynél is interveniáljon.

Teljes mértékben a magamévá teszem a maga igen-igen legitim panaszait és aggodalmait. Csak azt nem igen látom, mit tehetnék az ügyben és hogyan lehetnék hasznára?

Bocsásson meg, kérem, amiért nem feleltem levelére már korábban, és hogy ezúttal is igen kurta-furcsa leszek, de sajnos, nyakig vagyok a bajban, pácban. Beteg vagyok, dühöngő bronkitisz bánt, és úgy fuldoklok, kapkodok a levegő után, mint ha ez lenne a kenyérkeresetem. Ráadásul a feleségem is beteg és foghúzás előtt áll, ami őnála igen keserves ügy. (Tudom, másnál se éppen farsangi lakodalom). De nála pláne nem az, merthogy óriási fogai vannak, mélyen ülő gyökerekkel. A fogorvos is valóságos rémülettel gondol erre az operációra, hát még a szegény beteg. Mindezeken kívül sok bajom van az adóhivatallal, amely egyszerűen rettentő követelésekkel lép fel velem szemben. És szörnyen fáradt is vagyok, de ugyanekkor megszaporodik a dolgom a lap karácsonyi száma folytán. Igazán alig tudom pillanatnyilag, hol áll a fejem. Éppen ezért hadd kérem meg, kicsit türelmezzen. Vasárnap délután lesz kis szabad időm, akkor majd behatóbban térek vissza a válaszolatlan két levelére. Ebből az akaratlan késésemből ne vonjon le hamis következtetéseket. Igen szívesen vagyok rendelkezésére, amennyire a körülmények csak engedik, de e pillanatban szabad percem alig van és a közel 76 évem terhe alatt olyan hamar vagyok fáradt, szinte erőim fogytán.

Erre a pár soromra ne feleljen. Ezt csak mint valami prezencmárkát küldöm, meg hogy a türelmét és elnézését kérjen. Vasárnap majd részletes episztolával keresem fel. Hogy a SVENSKA DAGBLADET-nek ígérkező eredménnyel írt, tudatnak olyan kedves nekem mint másnak, ha hájjal (vagy hízelgő szóval) kenegetik.

Kedves feleségének adja át kézcsókomat, legjobb kívánságaimat a hamaros felgyógyulását illetőleg, magát pedig szeretettel és barátsággal köszönti, igaz híve,

Adorján Andor