☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

AA035

83, rue Jeanne Robillon, Eaubonne, S. et O.
Date: 03-10-1958
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (09-08-2021)
Folio number: 1

Kedves Kollégám,

Lóhalálában ezt a pár sort, – a szóban forgó ló persze én jómagam vagyok. Ilyenkor, a hét végén t. i. mindig nyakig vagyok a munkában, mert már szombaton postára kell adjam a dolgozataim felét, hogy hétfőn reggel már nyomdába is tudják küldeni. Hát bocsássa meg, kérem, ha gőzölgő fejjel csak igen kurtán írok, azt is alkalmasan zavarosan. Nem baj. Majd maga kiigazodik benne.

Örülök tudni, hogy utolsó levelem kissé megnyugtatta. Megjegyzem nem a „megnyugtatás” mint olyan volt a célom, hanem egyedül eloszlatni egy és más akaratlan félreértést.

Hogy sebtén írt Garának: nagyon nagyon dicsérem érte. Viszont, hogy a felesége egészségi állapota nyugtalanítja, őszintén nagy szomorúság nekem, mert hiszen tudom, hogy az ilyesmi milyen bénítóan hat vissza az olyan emberre, aki méltó is erre a névre. Van-e jó és megbízható orvosa?

Sosem merném a magam orvosát ajánlani, csak mellékesen jegyzem meg, hogy igen-igen jó, pláne ha olyasmiről van szó, amiben specialista.

Soustelle urat nem ismerem. Egyáltalán azt kell mondanom, már az igazság érdekében is: régebben voltak ú. n. kitűnő politikai összeköttetéseim, de persze ez a volt garnitúrám teljesen elmúlt, kihalt. Jómagam igen-igen a margóra jutott alak vagyok, 76 éves, ne feledje, kit érdekelhetne még a szavam? Sokban magam is hibás vagyok, amiért a mizantrópiámmal sarokba vonultam. Senkitől nem akarok semmit, csak békére és nyugalomra vágyok, meg arra, hogy szerényen, serényen, szegényen de tisztességgel lezárhassam majd az életem aktáit, különben is egész életemen keresztül amolyan balközép volt a politikai meggyőződésem, a most elkövetkező rend emberei közül senkit, de senkit se ismerek. Talán Sanglé, akinek sok felé futó összeköttetései vannak.

Szívesen jövök el találkozni magával csütörtökön, de ha 1/2 négy órára teszi, félek későn lesz. Nekem ugyanis 3/4 ötkor okvetlenül a gare Saint-Lazareon kell lennem, mert máskülönben lekésem azt a vonatot, amelynek itt autóbusz csatlakozása van. Máskülönben vagy három negyed órát kellene gyalogolnom és ezt nem bírom. Ajánlanám, legyen otthon már három órakor. Én ott leszek 3-kor és várom magát. Viszont négy óra után már hamarosan el kell hagyjam. – Ami Winkler-t illeti, majd itt beszélek magának róla. Őt jól ismerem és nála talán tudok magának is hasznára lenni.

A legjobb kívánságokkal és a viszontlátásra, barátja

Adorján