☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

VAR042

Paris
Date: 02-09-1923
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Letter written by hand
Publisher: Tüskés Anna (18-05-2017)
Folio number: 1

Igen tisztelt Uram!

Hivatkozással a mellékelt levélre vagyok bátor felkérni, hogy velem mielőbb tudatni szíveskedjék, hogy melyek azok az apróbb darabjai, amelyek egy ilyen nívós nemzetközi társaságot érdekelhetnek és hol volnának azok be[?]hetők. Méltóztassék esetleg sz[?] is érdeklődni, hogy milyenek volnának a szállítási ill. fizetési feltételek, s amennyiben utánvéttel lehetne küldeni, úgy nagyon lekötelezne, tekintettel arra, hogy az idei szezont szeretném az Ön darabjával megkezdeni, ha néhányat (köztük a „Visszakérem az iskolapénzt” címűt) azonnal postára adatni szíves volna az alanti címre.

Szívességéért fogadja előre is leghálásabb köszönetemet. Nagyrabecsüléssel Bán Aladár a V.K. tagja.

Cím: a mellékelt levélen.

U.i.: Az esetleg küldendő csomag külső címén csak az egyesület legyen s csupán a csomagon belül hivatkozzanak rám. – Fenti


Annexe

2 f. manuscript : Letter by « Cabaret Espérantiste le Verda Kato » to Frigyes Karinthy, 30 August 1923