IGY056

A vallás- és közoktatásügyi minisztertől. Budapest 5. Póstafiók 118.
Budapest. III. Csejtey-utca 2. sz.
Date: 29-12-1947
Language: Hungarian
Repository: Private ownership
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (11-11-2017)
Folio number: 1

Tárgy: A ”Présence” c. folyóirat támogatásának kifizetési joga.

 

Értesítem Elnök Urat, hogy szóbeli előterjesztése alapján hozzájárulok ahhoz, hogy a ”Présence” c.folyóirat támogatására kiutalt összegre vonatkozó intézkedési jogát magyarországi tartózkodása idejére dr. Oltványi Imre berni magyar követre ruházza át azzal, hogy nevezett a kiutalt összeg felhasználására vonatkozóan ugyanazokat az elveket tartozik szem előtt tartani, amelyeknek figyelembevételére Elnök Urat is felkértem.