IGY043

MAGYAR NÉPI MŰVELŐDÉSI INTÉZET
Date: 23-12-1947
Language: Hungarian
Repository: Private ownership
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (11-11-2017)
Folio number: 2

Néhány adat a M.N.M.I. munkájáró1.

 

Az Intézetet létrehivó 3981/1946. sz. VKM-rendelet 1946. julius 13-án jelent meg. Ezóta, 1947. december 31-ig eltelik: 1 év, 5 hónap és 18 nap.

Az Intézet munkásainak száma kezdetben 2, 1947.év végén az ideiglenes alkalmi munkásokkal együtt: 15.

Az Intézet kezdetben egyetlen félig romhelyiségből állt. Ma hat teljesen rendbehozott irodahelyiségből, előszobából és fürdőszobából áll.

Az iktatott iratok száma 1946-ban: 999, 1947-ben: 4391. Ha meggondoljuk, hogy egy-egy iktatószám rendszerint legalább két ügydarabot jelent, és hogy sok közülük egy-egy körlevél száma, amely több száz példányban is kiment munkatársainkhoz, akkor ez tekintélyes szám.

Nyilvántartott vidéki munkatársak száma, akik valamilyen kapcsolatban vannak az Intézettel, s akiknek nagy részét személyesen ismerik az Intézet belső munkatársai, akik legtöbbje értékesen támogatja munkahelyén az Intézetet: 525

Nyilvántartott szövetkezeti munkatársak szama: 450. Ezek valamennyien megszervezik munkahelyükön a szövetkezeti tanulmányi köröket.

Azoknak a vidéki munkatársaknak a száma, akikhez az Intézet kiadványait a szükség szerint 5-50 példányban megjelenésük után nyomban kiküldjük szétosztás végett: 38.

Az Intézet kiadványainak adatait külön lapon közöljük. Szervezett paraszt iskolák száma: Paraszt dolgozók tanitóképzőintézete: 6, tanuló kb. 250

Paraszt dolgozók ált. és polgári iskolája 125, 1875 tanuló,

Paraszt dolgozók gimnásiuma: 35 iskola, 43 osztály, 1200 tanuló.

Az első befejező vizsgák a polgári iskola IV. osztályából február hónapban lesznek. Az első tanitói képesítő vizsgák 1949-ben.

Az Intézet vándorkönyvtárközpontja 5200 drb. könyvvel rendelkezik.

Ezek a könyvek 30-120-as kötetszámmal december végén 114 könyvtár között oszlanak meg.

Az Intézet belső munkatársai december végéig 75 hivatalos, tanulmányi jellegű kiszállást végeztek.

Vidéki munkatársainkat 80 izben biztuk meg előadással egybekötött cserelátogatás végrehajtásával.

Vidéki munkatársainkat 90 esetben hivtuk fel Pestre értekezletre és beszámoló tartására.

1946. évben elköltöttünk 231.661 Ft-ot

1947. " " 156.131 Ft-ot

Összesen: 387.792 Ft-ot

Az Intézet budapesti székhelyén /: Deák Ferenc utca l4. sz:/ a következő összejöveteleket, foglalkoztatásokat rendszeresitette:

1. / Kedd délutánonként 6-10 éves budapesti gyermekek számára népi tánc, játék, dal

2. / Csütörtök délutánonként parasztszeminárium budapesti és vidéki értelmiségi és parasztrészvevőkkel.

3. / 1948. január 11-től: vasárnaponként olvasótermekké alakul át az Intézet. Meghivottak: budapesti és budapestvidéki paraszt, munkás és értelmiségi ifjak, fiuk, lányok. Minden összejövetel keretében önképzőköri jellegü müsor.

4. / 1948. februárjától hétfő délutánonként népi müsorcsoport összejövetele.

Néhány terv:

1. / Kalendárium

2. / Kis internátusmagvak, vendégszobák létesítése négy vidéki községben és Budapesten a cserelátogatók, előadók, tanulmányozók számára.

Budapest,1947.december hó 23. napján.

Harsányi István

miniszteri osztálytanácsos.


Annexe

Kiadványsorozataink adatai: A kiadvány cime: oldalak száma példányszám összes lap száma I. Tájékoztató iratok: Utmutató paraszt dolgozók iskoláinak szervezéséhez: 16 2000 32.000 Rövid tájékoztató: 8 4000 32.000 II. Kis tanulmányok: A sárospataki főiskola faluszemináriuma 20 1000 20.000 A népi kollégiumi mozgalom stb. 24 2000 48.000 Sály falu zenei müvelődése 32 4000 128.000 A jászberényi vándorkönyvtárak munkája 24 4000 96.000 Népfőiskolai tapasztalatok 28 4000 112.600 Parasztértelmiség nevelése 20 4000 80.000 Paraszt müvésztehetségek védelme 27 4000 108.000 Szövetkezeti élet Bélmegyeren 56 5000 280.000 Jugoszláv parasztok között Tizenkét nap Bulgáriában 28 4000 112.000 Korszerű művészet és népiség 23 3000 69.000 III. Szövetkezeti ismeretek: Felhivás 19 5000 95.000 Szövetkezetek szervezése és szervei 29 1000 29.000 A földmivesszövetkezetekkel kapcsolatos cégjogi teendők 12 1000 Számviteli vezérfonál földmivesszövetkezetek üzletviteléhez 72 1000 72.000 A szövetkezet működése 64 1000 64.000 Fejezetek szövetkezésünk történetéhez 76 1000 76.000 Szövetkezeti tanfolyamok szervezése 24 1000 24.000 Szövetkezeti élet Bélmegyeren 56 1000 56.000 IV. Müsorfüzetek: Kis játékok 32 4000 128.000 Ütik a rézdobot 40 5500 220.000 Összesen: