IGY002

MAGYAR VALLÁS ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM
Budapest
Date: 15-11-1946
Language: Hungarian
Repository: Private ownership
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (29-10-2017)
Folio number: 1

Felkérem Iró Urat, hogy a magyar és francia irók között fennállott személyes kapcsolatok felujitása érdekében Franciaországba utazzék.

Megbizom, hogy -ismeretségének felhasználásával- a francia szellemi élet vezetőivel együttesen megvitassa annak módját, mint lehetne a két ország irói, költői és értelmiségi körei között gyakoribbá tenni az érintkezést és mit kellene tenni annak érdekében, hogy a megujult Magyarország hire s neve értékének megfelelő mértékben ismeretessé váljék Franciaországban és a francia irodalomban.

Felkérem Iró Urat, hogy megbizatásának eredményeiről, annak befejeztével, részletes jelentést terjesszen fel hozzám.

Az utazásával és megbizatásával kapcsolatos költségek felöl külön ügyiratban intézkedtem.