IGY050

BIBLIOTHEQUE HONGROISE 4, rue Munier Romilly
Date: 25-12-1947
Language: Hungarian
Repository: Private ownership
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (11-11-2017)
Folio number: 1

Tárgy: svajci ösztöndijasok

Magyarországra való meghivása

 

Mint már Balogh Ilona tanárnönek, a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium ösztöndij referensének, genfi tartózkodása alatt is emlitettem célszerü volna, ha a Minisztérium a svájci konföderátió genfi cantonjával nagyobb arányu tanulmányi ösztöndijas cserébe kezdene.

Számos magyar meghivás után az itteni egyetem, más intézetek és konzervatorium nem zárkózhatnának el az elöl, hogy az államilag kiküldött magyar hallgatók tandijat ne fizessenek.

Tervet indokoltá teszi, hogy ily módon a magyar ifiuság szorosabb kapcsolatba léphet Genf-fel és annak kiváló intézeteivel, s nem utolsó sorban sikerül kiküszöbölnünk a háboru utáni átutalási nehézségeket.

A jelenlegi 1.000 forintos ösztöndij ellenértéke 361.-- sFr. nem elegendö, a genfi élet drágulását figyelembe véve, arra hogy egy magyar ösztöndijas élési kiadásai mellett még a sulyos beiratkozási költségeket is ebböl az összegböl fedezze. /Egy valamire való hónapos szoba havibére l00.-- sFr., egy havi ellátás 200.-- sFr./ Tandíjmentességet az itteni, államilag kevésbé segélyezett, intézetek nyujtani nem tudnak. Viszont a magyar hallgatók az emlitett szerény ösztöndijak miatt tandijat fizetni szintén nem tudnak, ezért a genfi Magyar Könyvtár kezességét kérik, ismerve gyenge anyagi helyzetünket az utóbbit teljesíteni nem tudjuk. Ezért ajánlatos volna, ha a Minisztérium az emlitett ösztöndijas csere módon e kérdést megoldani sziveskedne.

Szerény véleményem szerint a legcélszerübb az volna, ha a magyar hatóságok a genfi Közoktatásügyi Minisztériumon keresztül a {genfi konzervatoriumhoz|} fordulnának, s annak egy-két hallgatóját tanulmányaik folytatására, vagy tovább képzésre a budapesti Liszt Ferenc zeneakadémiára meghivnák. A közelgö Bartók Béla verseny számára is elönyös lenne, s nem utolsó sorban a genfi zenekonzervatoriumon, az emlitett nehézségek miatt, tandijukat megfizetni nem tudó magyar ösztöndijasok számára.

[Kristófy Tamás]

a genfi Magyar Tájékoztató Könyvtár vezetöje helyett.

 

V. K. M., X. Föosztályának, Budapest.