IGY007

. BIBLIOTHÈQUE HONGROISE 8, ROUTE DE MALAGNOU GENÈVE
Date: 13-08-1947
Language: Hungarian
Repository: Private ownership
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (29-10-2017)
Folio number: 2

Kedves barátom,

genfi tartózkodásom eredményéröl a következökben számolhatok be:

Megállapodásunk értelmében megérkezésem után azonnal összeköttetésbe léptem Gilbert Trolliet urra, a Présence föszerkesztöjével. Elöbbi tárgyalásaink és levelezésünk alapján az együttmüködés módozatait rövidesen tisztáztuk. Tekintve, hogy igéreted alapján a legfontosabb akadály elhárult rögtön a tennivalókra tértünk át. A dolog világosság kedvéért megkértem Gilbert Trolliet urat, hogy az együttműködés föbb elveit, tárgyalásunk anyagát ő maga foglalja pontokba. Ezt mellékelten csatolom. Elképzelésem az, hogy, amennyire a dolog természete engedi Trolliet urral ügyvéd elötti, hivatalos megállapodást kössünk. Ennek alapjául szolgál a mellékelt, általa szerkesztett tervezet.

A legfontosabb körülmény, hogy a meginduló Présence, amelynek irói és szerkesztöi gárdája mint Magad is látod a legkitünöbb európai irókból rekrutálódik, évente átlag oldalszám szerint husz %-nyi teret biztosít a magyar irodalomnak és a magyar iróknak. Mint Pesten is említettem elképzelésem az, hogy a magyar irók könyvismertetéssel, tanulmányirással, az európai irodalmi kérdésekben való hozzászólással közvetlenül beléphessenek az európai irodalomba.

Mint Trolliet tervezetéböl látod a folyóirat ránk eső költségét az eredeti tervekhez mérten csaknem felére sikerült leszállítanunk. legutóbbi megbeszélésünk során Te havi. 15.000 forintot biztosítottál e célra. Ha ezt az összeset három hónapra elöre genfbe sikerül jutattani, a folyóirat azonnal megindulhat. Remény van arra, hogy a folyóirat rövidesen oyl mértékben közeledik a rentábilitáshoz, hogy ezt az elöirányzott havi összeget talán már egyév mulva már jelentékenyen leszállithatjuk illetve más célra fordithatjuk. Az idevágó fontos eredmény, hogy a folyóirathoz való közünk, az abban való husz százalékos részvétel a rentábilitás után is megmarad. A dolog természete miatt a költségek juttatásának kezelöjeképp személyesen Téged neveztelek meg.

Ezek szerint tehát a folyóirat megindulására semmi akadálya nincs, csupán arra kell kellö formulát találni, hogy a költség minél elöbb Trolliet rendelkezésére álljon, de mégis oly módon, hogy annak felhasználását mi szinte számonként ellenörizhessük.

Meg kell jegyeznem, hogy eddigi benyomásom szerint Trolliet önzetlen, becsületes és hozzáértő ember. Rendkivül szerencsés körülmény, hogy az ö lelkes buzgalma igy találkozik a mi önzetlen törekvésünkkel.

A részletekröl Hubay Miklós, ak a levelet személyesen viszi haza, alaposabb felvilágositásokat nyujthat. Arra kérlek, hogy budapesti tartozkodása alatt vigyétek annyira a dolgot, hogy ö visszatérve már végleges eredményt közölhessen Trolliet-val illetve most már a tennivalókat indithassa meg.

Ma indulok Párisba. Oda kérem értesitésteket, vagy leveleteket ha további felvilágositásokra is szükség volna. Ottani cimem egyelöre 18, rue Pierre Curie /Institut Hongrois/.

Öszinte nagyrabecsüléssel köszöntlek hived:

Illyés Gyula