RG015

Eaubonne
Date: 27-02-1958
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (18-05-2018)
Folio number:

[…] jómagam igen-igen megöregedtem, egészségi állapotom is sok kívánni valót hagy hátra. […] Szóval, mint látja, igen komolyan készülök fel rá, felsőbb osztályba lépni: testemet testálván a földnek, lelkemet az égnek, ahonnan is a pokolba leszek utasítva, nagy örömömre, mert legalább ott a sok régi pajtásommal kerülök össze, holott az égben alig találkoznék közülök csak eggyel is. Talán csak Szomory Dezsővel, meg igen-igen esetleg Szép Ernővel. Szomoryval, ha az istent is sikerült volna becsapnia, Széppel meg no mert igazán a leglelkesebben igazán naiv volt. […]