KL_GL08

Budapest
Párizs
Date: 06-12-1961
Language: English
Repository: Hungarian Academy of Sciences, Institute for Literary Studies
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (10-12-2018)
Folio number: 1

Kedves Laci, régóta nem kaptunk Magától semmi hírt.  Még szeptember írt a férjem Magának, de erre sem adott semmi választ. Tudom, mindez csak azért van, mert rossz levélíró, ezért hát megkísérlem én szóra bírni. Egyébként férjem betegeskedik, s nagyon nem könnyű az élete.

Kedves Laci, sok mindenről szeretnék érdeklődni, s ha ideje és kedve van hozzá, válaszoljon, minél előbb.

A „Mesterek köszöntése” című ciklust úgy látom, el kell ejtenünk, hiszen kb. negyedik éve van megjelenőben. Ezért csak újabb dolgokról kérdezek. Itt köszönöm meg még egyszer közbenjárását, hogy Beregi barátjával együtt létrehozták a Jeanne d’Arc c. vers francia nyelvű fordítását és elhelyezését. Vajon megjelent-e már a Nouvelle Revue Française-ben, és ha nem, tudják-e mikor? Amikor annak idején írtam Magának, hogy itt lenne az alkalom felhívni Paulhan figyelmét arra, hogy 1960 áprilisában, amikor én nála jártam Karácsony Bandival, átvette Kassák Lajos néhány francia nyelvű versfordítását, hiszen Magától kaptam, tetszett neki, s azt mondta, foglalkozni fog velük. Jó lenne, ha történhetne ezekkel is valami.

Nem hallottunk róla, megjelent-e már a Maga által szerkesztett Nyolc évszázad magyar költészete című antológia? Úgy látszik, Maguknál sem sietnek túlságosan a hivatalos szervek.

Mióta hazajöttünk, az Önarckép című sorozat megjelent a Kortársban, s egy csomó vers. Most van megjelenőben, karácsonyra kijön a Marika énekelj című régi könyv egy új kisregénnyel együtt: Egy kutya emlékiratai. Azt hiszem, erről beszéltünk. Remélem, karácsonyi ajándékul el tudjuk Magának küldeni.

Ez évben férjem képeivel a Denise René Galériában Párisban két kiállításon szerepelt, és megjelent Párizsban az album, amely férjem és Vasarely 6-6 képének színes reprodukcióját tartalmazza, és amelyhez Cassou írt nagyon szép előszót. Sajnos, mindezidáig egy példányt kaptunk belőle. Ha tudna valakit, kedves Laci, aki Párisból hazajön, s aki legalább egy példányt hazahozna, teljesen szabályosan, nagyon boldog lennék.

Kedves Laci, Beregi barátjával való levelezés során felvetődött az Egy ember élete francia nyelvű megjelentetése. Ő azt írta, mindent megtenne az ügy érdekében, mert nagy írásnak tartja. De ő is és a férjem is úgy gondolják, Maga a legilletékesebb abban, hogy az ügy létrehozásában bábáskodjék, és a fordítás munkáját elvégezze.

Kedves Laci, volna kedve és ideje ezzel foglalkozni? Tudna Beregivel erről beszélni, és cselekedni is az ügy érdekében? Ha igen, kérem, tegye meg.

Mióta nem találkoztunk, bizonyára sok szép új könyv fordítását szülte meg, és sok magyar írónak szerzett örömet azzal, hogy megjelentette munkájukat franciául.

Remélem, jól van, kevésbé mérges, mint legutóbbi alkalommal, s ha Isten és maguk is úgy akarják, talán sikerül 1962 nyarán, ha férjem egészségi állapota ezt megengedi, ismét Párisban találkozni.

Várjuk mielőbbi válaszát, és szívélyesen üdvözöljük mindketten.

Kassák Klári

Kassák Lajos