KL_GL02

Budapest, III. ker. Bécsi út 98.
Párizs
Date: 23-08-1957
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (10-12-2018)
Folio number: 1

Kedves Gara László, tegnap este Gyergyai Albert volt a vendégünk, és Paris felé ábrándoztunk. Magáról is sok szó esett, nagy elismeréssel beszélt a fordításairól, és említette, hogy egy nagyobb magyar antológia összeállítására készül. Így született meg levelem további része.

Szeretném, ha az említett antológiában megérdemelten részt vennék én is. Azt hiszem, annyira ismeri a munkásságomat, hogy feltételezi, tudok tíz, tizenöt olyan verset adni, amelyek a provincializmuson túl francia szinten is reprezentálnák költészetünket.

Ezen kívül „Mesterek köszöntése” cím alatt mostanában írtam tíz verset, tíz legjelentősebb modern festőről. (Matisse, Picasso, Braque, Léger, Klee, Chagall, Franz Marc, Chirico, Max Ernst, Henri Rousseau.) A tíz vers az ő sajátos művészetüket érzékelteti és jellemzi a költészet szabad formanyelvén. A versek 64 oldalas album alakú kiadásban fognak megjelenni, előszóval, jegyzetekkel és a festők egy-egy oldalas színes reprodukciójával. Magához azért fordulok ez ügyben, hogy megkérjem, ha csak egy módja van rá, fordítsa le ezeket a verseket, és helyezze el valamelik érdemes folyóiratban. A versek, hiszem, olyan kvalitásúak, hogy megnyerik és kielégítik a francia szerkesztők ízlését. Ezt annál is inkább hiszem, mivel Gyergyai, mint említette, már beszélt rólam Alain Bosquet-vel, aki készségesen segítené elő a versek közlését. Kérem, amennyiben teheti, lépjen érintkezésbe A. B-vel ebben az ügyben.

Ezen kívül tudom, hogy T. Tzara is szívesen nyújt segítséget részemre abban, hogy írásaim kint megjelenhessenek, Kérem, forduljon hozzá bizalommal. Neki is ma küldök levelet, ő tehát erről a dologról már tudni fog.

Ezen kívül a napokban felkeresi Önt egyik barátunk, aki magával viszi az említett tíz verset, hogy átaja Önnek.

Befejezésül még egyszer kérem, fogadja jó szívvel kérésemet, és amit tud, tegyen meg az ügy érdekében. Nagyon szeretném, ha a verseket elolvasta, értesítene róla, mi a véleménye, és milyen kilátásai vannak tervem megvalósításában.

Szívélyes barátsággal üdvözli

Kassák Lajos