KL_GL03

Budapest
Párizs
Date: 17-05-1958
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (10-12-2018)
Folio number: 1

Kedves Gara László,

ne vegye különösebb zaklatásnak, hogy újabb levéllel fordulok Magához. Nem tagadom, izgat a kérdés, hogy tulajdonképpen történik-e valami a kiküldött verseim körül. Én nem tudok semmi bizonyosat, de itt a lapok hírrovatában közölték, hogy az említett versek lapban, sőt könyvben is Varga Ferenc illusztrációjával megjelennek. Füst Milánné átadta az Ön üzenetét, hogy ez a megjelenés márciusban be is következik.  Szóval így csak másod-harmad kézből tudok valamit a dologról. Nagyon szeretném, ha legalább néhány sorban értesítene az ügy állásáról. Ez azért is fontos lenne a részemre, mivel egyéb munkám, vagy munkáim megjelentetésével is kísérletezni szeretnék Franciaországban. Azt hiszem, önéletrajzi regényem, „Egy ember élete” érdeklődésre találna ott. Főképpen első három része, „Gyermekkor”, „Kamaszévek”, „Csavargások”. Ez nem provinciális téma, és a maga nemében azt hiszem, világirodalmi érték. Kérem, gondolja át soraim értelmét, és válaszoljon, amit rám való tekintet nélkül nyugodtan megtehet. Egyben jelzem itt, hogy kb. egy éve olyan könyvön dolgozom, amelyben a mai művészet minden ága mestereinek nyilatkozatait gyűjtöm össze a modern művészeti törekvések mai értékeléséről, s ehhez a gyűjteményhez én írok egy hosszú vitajellegű előszót, amelyben az egész anyagot összefoglalom, s mint korszerű dokumentumot adom az olvasók elé. A munka szépen halad, sok francia és más kiváló művészek már elküldték nyilatkozataikat, és örömmel üdvözlik tervemet. Lehet, hogy erről a készülő könyvemről már Maga is hallott egyet-mást, s higgye el, hogy minden mellékgondolat nélkül, komolyan csinálom, s valószínű, hogy nemcsak magyarul, hanem más nyelvterületen is értéket fog jelenteni.

Még egyszer kérem, válaszoljon soraimra, és fogadja szívélyes üdvözletemet:

Kassák Lajos