KL_GL07

Budapest
Párizs
Date: 05-08-1961
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (10-12-2018)
Folio number: 1

Kedves Gara László, jó hanggal és jó hírrel telített levele megérkezett. Jól esik tudnom, hogy a Jeanne d’Arc vers tetszett ott maguknak, és mindjárt hozzá is láttak a fordításához és elhelyezéséhez. Nagyon szeretném, ha az N.R.F. közölné. Kíváncsian várom az antológia megjelenését, nagy munkának és nagy eredménynek tartom. Valóban Maga az egyetlen ember, aki a magyar dolgokkal komolyan és odaadóan foglalkozik. Fogadja érte különösebb köszönetemet. Tivadar barátjától is kaptam már levelet, örülök neki, hogy hosszú idő múltán életjelt adott magáról felém is. Valamikor az én lapomban jelentek meg az első írásai. Jól esik, hogy most ő van az én segítségemre.

Ha azt is vallja magáról, hogy rossz levélíró, ha lesz valami mondanivalója a számomra, kérem, üljön csak le a papírhoz, és szánja rá magát néhány sorra, amit mindig szívesen fogadok.

Szeretnék még egyszer Párisba kijutni, de addig is fogadja szívélyes üdvözletemet.

Kassák Lajos

Kedves Laci, nagyon örültem én is a levelének, s ez alkalomból szeretném még egyszer megjkérdezni, vajon azt a levelet, amelyben három Párisról szóló levelét küldtem K. L.-nek (tehát nem a Honegger-verset) megkapta-e? Kizárólag azért érdekel, hogy elvész még-e a levél? Másik kérésem pedig az, hogy most, hogy Paulhannak átadták az említett verset, nem volna-e helyes emlékeztetni őt az én nála tett 1960 áprilisi látogatásomra, amikor a Magától megkapott Kassák-versfordításokat átadtam neki személyesen, ő érdeklődéssel futotta át (legalábbis a helyszínen így nyilatkozott), s azt mondta, érdekli a dolog, foglalkozni fog vele. Mert talán azokat és ezt össze lehetne kapcsolni. Persze nem terhjelni akarom Magát, de most olyan jó apropos van.

Bízom benne, hogy leszünk még Párizsban, és találkozunk még.

Addig is szívélyesen üdvözli

Kassák Klári