☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

SZM05

Budapest
Date: 12-06-1968
Language: Hungarian
Repository: Hungarian Academy of Sciences, Institute for Literary Studies
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (29-09-2018)
Folio number: 1

Feljegyzés

Karátson Endre 1956-ban disszidált, jelenleg Párizsban élő magyar irodalomtörténész a Sorbonne-ra benyújtotta ún. nagydoktori disszertációját /ez a disszertáció a Franciaországban elérhető legmagasabb tudományos fokozatra képesít, s általában az egyetemi tanári kinevezés előfeltétele/.

Karátson Endrével mind a magam oktatói munkájában, mind tudománypolitikai munkában a lojalitás alapján együtt tudtunk működni. Munkáját elolvastam, és különféle megjegyzéseket is fűztem hozzá. Tárgya: a francia szimbolizmus hatása Magyarországon, voltaképp a Nyugat-mozgalom története a francia olvasóközönség számára. A disszertáció tudományos szintű, rendkívül alapos, nagy anyagot tartalmazó munka, amelynek szempontjai általában megegyeznek a hazai irodalomtörténetírás szempontjaival. Általában gondosan igyekszik igénybe venni a mi nézeteinket és szempontjainkat. Így tehát nincsenek benne antimarxista vagy antikommunista kitételek. A disszertáció sok értékes új tudományos eredményt is tartalmaz, főleg egyes versek finom, mélyreható elemzésével.

A Sorbonne dékánja a bíráló bizottságban való részesedésre fel óhajtja kérni Gyergyai Albertet, az irodalomtudományok doktorát, nyug. egyetemi tanárt. A magam részéről rendkívül fontosnak tartanám, hogy a bíráló bizottságban magyar tag is részt vegyen, és különösen jónak tartanám Gyergyai Albert utazásának lehetővé tételét, aki egyrészt Karátson tanára volt, másrészt a témának kitűnő ismerője, szakértője és a francia szellemi életben nagy tekintélynek örvend.

Szabolcsi Miklós MTA lev. tag, egyetemi tanár