☰ Franco-Hungarian Literary Relations

Franco-Hungarian Literary Relations

MKE010

Budapest
Date: 30-11-1960
Language: Hungarian
Repository: Petőfi Museum of Literature
Document type: Typed letter
Publisher: Tüskés Anna (24-08-2017)
Folio number: 1

Kedves Koltai Kovács Elvtárs!

Nagyon örültem levelének, megvallom elsősorban azért, mert Bölöniné halála óta bizony semmi hírem sincs az Anatole France Társaságról. Így legalább közvetve kaptam értesítést róla, hogy működik. De örültem azért is, hogy ismét hallok Önről, hiszen az elébb Egyletbe csökevényesedett, majd beszüntetett Magyar Függetlenségi Mozgalom eltűnte óta nem is tudok róla, hogy mivel foglalkozik? S ha erre vonatkozólag közelebbi felvilágosítást kapnék, nagyon megköszönném.

Ön viszont, sajnos, nem fog ugyanígy megörülni levelemnek. Gereblyés Laci barátunktól úgy látszik némileg téves felvilágosítást kapott. Nekem ugyanis nincs A. F. Magyarországon című, illetve tárgykörű tanulmányom. Jelenleg dolgozom egy nagyobb A. F. monográfián, (kb. 4-500 oldalasnak tervezem) a Gondolat kiadó megbízásából – és természetesen a még franciaországi sokéves A. F. studiumaim alapján, melyeket az elmúlt 15 esztendőben sem hanyagoltam el. Meg is jelent, még 1952-ben egy kisebb tanulmányom (cca 2 íves) „Anatole France harca a klerikális reakció ellen”, el is küldeném Önnek szívesen, dokumentumként a magyarországi A. F. kutatásokhoz, csakhogy tudja, könyvet, még ily kis brosurát sem lehet egyszerűen kiküldeni. Amennyiben elintézi, hogy az Intézet postájával kivigyék, szívesen eljuttatom a Külügybe vagy a Kultúrkapcsolatok Intézetébe az Ön, az Intézet illetve a Társaság részére, ajándékként. (Akár mindannyiuk számára 3 példányban is.) Talán érdekelni fogja Claude Aveline-t, vagy a francienek más tagját.

Igazán örvendetes és dicséretes, hogy lefordította a Rózsafabutor-t. Talán nyomára akadnak így a rejtélynek. Bár, megvallom, mesteri kézzel megírt pastich-nek látom, a magam részéről. Noha nem lehetetlen, hogy francia írta a pastiche-t, és abból fordították. Mindenképpen érdekes ügy. És nagyon kiváncsian várom az esetleges fejleményeket.

No de, ne kedvetlenedjék el, valami segítséget azért adhatok. Tudomásom van róla, hogy az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen szakdolgozat készül éppen a kérdezett tárggyal: A. F. Magyarországon. A dolgozatot az Európa Könyvkiadó egyik munkatársa, Somló Vera írja. Talán ismeri. Ha nem is, lépjen vele érintkezésbe levélileg (Cím: Európa K. Bp. VII. Lenin körút 9/11), biztosan szívesen áll rendelkezésére. Továbbá azt is közölhetem, hogy egy {A. F.|} bibliográfiát is kiadott ’)%!-ben a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. […]

Örülök, hogy Anatole France szeretetében és tiszteletében ily módon találkoztunk. Talán tudja, hogy én tavaly rendeztem sajtó alá a válogatott novelláit (Kékszakáll hét felesége), ott írtam egy nagyobb előszót is, amely gondolom új hozzájárulás a france-i oeuvre marxista értékeléséhez. Persze igen töredékes. Majd meglátjuk milyen eredménnyel jár mostani munkám. (A szerződés szerint mához egy évre kellene átadnom a kész könyvet.)

Gondolom, nem szükséges részleteznem, mennyire hálás leszek segítségéért. És talán az A. F. Társaság részére sem érdektelenek kutatásaim.

Sok szíves üdvözlettel

Murányi-Kovács Endre